Xác Thực Người Dùng Trong Laravel Inertiajs

Xac thuc laravel inertiajs

Bước 1: Cài đặt Laravel Jetstream Để bắt đầu, bạn cần cài đặt Laravel Jetstream bằng Composer. Bạn có thể sử dụng lệnh sau: composer require laravel/jetstream Sau khi cài đặt Jetstream, hãy chạy lệnh sau để cài đặt phiên bản Vue hoặc React: php artisan jetstream:install livewire hoặc php artisan jetstream:install inertia Ở đây, … Read more

Giao Thức Hoạt Động Inertiajs

Giao thuc hoat dong inertiajs

HTML Responses Request đầu tiên với ứng dụng Inertia chỉ là một yêu cầu trình duyệt toàn trang thông thường, không có tiêu đề hoặc dữ liệu Inertia đặc biệt. Đối với những yêu cầu này, máy chủ trả về một tài liệu HTML đầy đủ. Phản hồi HTML này bao gồm các nội dung … Read more

Tìm Hiểu Inertiajs

Inertial la gi

Ứng Dụng Javascript Theo Cách Nguyên Khối Inertia cho phép bạn tạo các ứng dụng một trang, được hiển thị hoàn toàn từ phía client side mà không có nhiều sự phức tạp đi kèm với các SPA hiện đại. Nó thực hiện điều này bằng cách tận dụng các khuôn khổ phía server side … Read more

6 Mẹo Hữu Ích Khi Viết Code Laravel

6 meo viet code Laravel

Khi làm việc với bất kỳ ngôn ngữ lập trình hoặc framework nào, các bạn có thể sử dụng một số mẹo và thủ thuật để nâng cao trình độ code của mình và làm cho ứng dụng của bạn hoạt động hiệu quả hơn và code đẹp hơn. Trong bài viết này, mình sẽ … Read more

Hướng Dẫn Tạo Blade Directive Laravel

Tao blade directive laravel

Laravel Blade là một ngôn ngữ template đơn giản giúp cho việc đọc các view dễ dàng hơn. Blade cung cấp cho chúng ta một số cú pháp viết tắt đơn giản cho các hàm PHP phổ biến như @if, @foreach, @isset và nhiều hàm khác. Xem thêm về blade directive tại đây. Việc sử … Read more

Các Cách Lấy Dữ Liệu Next.Js

Lay du lieu nextjs

Khi xây dựng một ứng dụng được cung cấp bởi Next.js, có thể bạn sẽ cần tìm nạp dữ liệu từ một tệp, một API nội bộ hoặc một API bên ngoài. Hơn nữa, việc xác định phương pháp tìm nạp dữ liệu nào để sử dụng trong ứng dụng Next.js có thể khó hiểu … Read more

Cron Job Sử Dụng Timezone Nào?

Cron Job su dung time zone nao

Cron job sử dụng múi giờ xác định của máy chủ (mặc định là UTC) mà bạn có thể kiểm tra bằng cách gõ lệnh date vào terminal. Tất cả múi giờ của các quốc gia được định nghĩa trong thư mục /usr/share/zoneinfo Khi các bạn cd vào thư mục này, các bạn sẽ thấy … Read more

Một Vài Gợi Ý Khi Sử Dụng Laravel 8

Laravel 8

Laravel đã được nhiều PHP developer biết đến với việc viết mã sạch, dễ debug. Nó cũng hỗ trợ rất nhiều tính năng mà đôi khi không được liệt kê trong tài liệu hoặc có nhưng chúng đã bị xóa vì nhiều lý do khác nhau. Mình đã làm việc với Laravel trong lĩnh vực … Read more