Cron Job Sử Dụng Timezone Nào?

Cron Job su dung time zone nao

Cron job sử dụng múi giờ xác định của máy chủ (mặc định là UTC) mà bạn có thể kiểm tra bằng cách gõ lệnh date vào terminal. Tất cả múi giờ của các quốc gia được định nghĩa trong thư mục /usr/share/zoneinfo Khi các bạn cd vào thư mục này, các bạn sẽ thấy … Read more